Általános információk

Haláleset bekövetkezésekor az alábbiak a teendők:

Lakáson történő elhalálozás esetén: munkaidőben az elhunyt háziorvosa, munkaidő után a területileg illetékes ügyeleti orvos kihívása szükséges. Halott-vizsgálati bizonyítványt az orvos tölti ki, melyben nyilatkozik, hogy kér-e boncolást. Amennyiben az ügyeletes orvos végzi az elhunyt vizsgálatát, abban az esetben az 5 példányos Halott-vizsgálati bizonyítványt alá kell íratni a háziorvossal. Az elszállítási engedélyben az orvos elrendeli, hogy az elhunytat hova kell szállítani. Amennyiben az elhunytat a kórház halotthűtőinek egyikébe szállítják, abban az esetben az elhunyt ruháját be kell vinni a patológiára.

A Halott-vizsgálati bizonyítvány kitöltése után a család hívja a kiválasztott temetkezési szolgáltatót:

  • Jószív Temetkezési Kft. Győr, Szauter u. 12. Tel.: 96/416-822; Győr, Szabadi út 22., 96-519-566

  • Kovács Kegyelet 2007 Bt. Győr, Március 15. utca 26. Tel.: 96/415-062

  • Mementó Raab Bt. Győr, Mónus Illés u. 30. Tel.: 96/422-964

  • Pax - Via Kft. Győr, Jósika u. 3. Tel.: 96/418-451

Ehhez a következő okmányok szükségesek:

  • Az elhunyt személyi igazolványa

  • Születési anyakönyvi kivonat

  • Házassági anyakönyvi kivonat

  • Ha elvált, az elválás tényét igazoló okirat

  • Ha családi állapota özvegy, akkor párja halotti anyakönyvi kivonata

Kórházban történő elhalálozás esetén: - a család felkeresi azt az osztályt, ahol a hozzátartozója elhunyt a személyes dolgok átvétele végett. A boncolás mellőzését az osztályon írásban intézheti.

A patológiai osztályra az elhunyt részére ruhát kell biztosítani, illetve az ezzel kapcsolatos öltöztetési és hűtési díjat meg kell téríteni. A kórház kiszállítási engedélyt ad, ettől függ mikor temethető az elhunyt.

Rendkívüli halál esetén: (pl.: baleset, öngyilkosság, közterületen történő haláleset) értesíteni kell az orvost és a rendőrséget. Abban az esetben, ha az orvos boncolást ír elő csak a rendőrség által kiadott temetési engedéllyel lehet a temetést intézni.

Külföldön történő elhalálozás esetén: befogadó nyilatkozatot kell kérni a temető üzemeltetőjétől. A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elhunyt adatait – név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő – és azt, hogy melyik temetőben szeretnék az elhunytat temetni.

Kórházban illetve rendkívüli elhalálozás esetén a szállítási, temetési engedély kézhez vétele után fel kell keresni a család által kiválasztott temetkezési szolgáltatót.

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a család vagy a temetkezési szolgáltató szerezheti be az anyakönyvi hivatalban. Győr Köztemetőiben történő temetés és elhelyezés estén, mikor már megvan a temetés időpontja, fel kell keresni az adott temető gondnokát temetési hely ügyintézése miatt.

Vissza